CH Burgerschap Cabinet Médical
Dresse de Ruiter
CH-1981 Vex

T 027 207 51 21

Urgences T 144

Home Back Santé & Internet Rechercher Contact Downloads Genealogie
Aldfaer Plug-ins CH Burgerschap Stamboomplaat Irfanview Teamviewer DFT Settings

Back


© 2018

Mis à jour
09.08.2018

Het "burgerschap", een Zwitserse bijzonderheid

Genealogen die onderzoek doen in Zwitserland dienen van een familie de "gemeente van origine" te weten. Deze "gemeente van origine" is niet noodzakelijkerwijs de geboorte- of woonplaats. De dictionaire van Zwitserse familienamen maakt het de onderzoeker mogelijk de diverse "communes d'origines" van een familienaam te vinden.

Iedere Zwitserse burger of zij die dit voor 1966 werden is een burger van één of meer gemeentes. In het algemeen waren de burgerrechten overerfbaar. Om deze redenen wordt de burgergemeente (of gemeente van origine) in identiteitspapieren vermeld

Het burgerschapsrecht is een overblijfsel van oude middeleeuwse stadsrechten, die geleidelijk zijn overgevloeid naar landelijke gemeentes. Je kan daarom nog steeds de uitdrukking burgergemeente (la commune bourgeoisiale) tegenkomen bestaande uit de burgers en de politieke gemeente bestaande uit de inwoners. Soms is het lidmaatschap van een burgergemeente verbonden aan bepaalde rechten (akkerland, wijngaarden, e.d.).

De burgers, soms genoemd "communiers", zijn in het burgerregister (of familieregister) van hun gemeente(s) van origine opgenomen, onafhankelijk van hun geboorteplaats, plaats van huwelijk (mijn echtgenote Claude moest de noodzakelijk papieren uit Peney-le-Jorat laten komen) of overlijden. Men kan dus op één plaats alle informatie betreffende een familie vinden. Dit systeem is in 1928 in de gehele confederatie ingevoerd maar verschillende gemeentes bezitten registers die tot in de Middeleeuwen terug gaan. In het algemeen kunnen deze registers bij de  "état civil" of bij de staatsarchieven worden nageslagen. Etat civil is een soort burgerlijke stand. Etat en staat betekent hier kanton.

In bepaalde stedelijke gemeentes kon men tot 1848 verschillende categorieën van burgers vinden: adel, patriciërs, buitenstaanders, marktkooplieden, e.d.. Vanaf 1848 en tot 1996 bestaat er volledige gelijkheid tussen de burgers met dezelfde gemeente van origine.

Voor wat mij betreft, wij wonen in het kanton Wallis en Claude heeft als gemeente van origine Peney-le-Jorat et Vucherens in het kanton Waad. Ik bezit nu ook de Zwitserse nationaliteit en derhalve is Peney-le-Jorat et Vucherens nu ook mijn gemeente van origine, echter zonder die burgerrechten te bezitten.