Aldfaer 2x Cabinet Médical
Dresse de Ruiter
CH-1981 Vex

T 027 207 51 21

Urgences T 144

Home Back Santé & Internet Rechercher Contact Downloads Genealogie
Aldfaer Plug-Ins Aldfaer Tips Aldfaer 2x Powerpoints Teamviewer DFT Settings Irfanview

Back


© 2017

Mis à jour
21.12.2017
Download de gecomprimeerde map xvi32
Download de instructies

Hoewel jarenlang gebruik geen specifieke problemen heeft aangetoond, blijft gebruik onder uw eigen verantwoording

Voorbeeld van gebruik met 2 beeldschermen